^

Исторически музей - Ботевград

Евгения Парижкова

1. Петър Парижков"Апостола на книгата"-І и ІІ част
2. "Отец Матей Преображенски-110 години от смъртта му"-2бр
3."Възрожденски книжари"-сборник документални очерци

Назад