^

Исторически музей - Ботевград

Иванка Вековска и Николина Вековска

Снимка портрет на Управителния съвет на популярна банка 1928г.
Снимка от 1934г.
Снимка и 3 броя книжки на Георги Вековски

Назад