^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Милена Владимирова Иванова 1. Руски самовар с чаши
Милко Влайков 1. Вещи -люлка и дърводелско ренде
2. Документи
3. Снимки от 30-40 години на ХХ век
Милчо Влайков 1.173 филмови плакатa на филми прожектирани в кино "Стамен Панчев" Ботевград
Надежда Делчева Докова 1.Картичка от Чаталджа 1912г.
2. 4 бр. снимки относно построяване на паметник в центъра на Литаково през 1940г.
Надежда и Васил Георгиеви 1. Дрехи от ХХ век
2. Черги
Нако Наков 1. Глинена подова плочка от римска крепост край с. Стъргел
Невенка и Димитър Козанови 1.Тиган-бакърен
2.Легенче-бакърено
3.Котел от бакър
4.Сахан от бакър
Невенка Накова Козанова 1.Снимки-2бр. на вършитба в Орхание;
2.Снимка на каптажа на първия водопровод в м."Зелин"
3.Сукман и престилка
4.Майсторско свидетелство на Нако Петров Бенчев от Орхание
5.Диплома на Нако Бенчев от 1920 г.
Недялка Хаджиева 1. Покривки за маса
Незабравка Първанова 1. Вещи - сервиз чаши
2.Документи
3. Дрехи от ХІХ век
Нели Григорова Маркова 1. Вещи от ХХ век
Нецо Тодоров Гарвански 1.Германски автомат от ІІ Световна война
Никола Близнаков 1. Снимки от личен архив
Никола Илиев Близнаков 1. Книги
2. Снимки от пещерняшко дружество
Николина Маринова Тошева 1. Библия
о.з. полк. Григор Григоров 1.Исторически книги
Павел Бондаренко 1. Авторски картини-2 бр.
Павел Георгиев Цанов 1. Снимки от ХХ век
Павел Димитров Топалов 1.Ксерокопие на турски документ за собственост
Пенка Маринова Николова 1.Медали на Марин Иванов Николов/баща/- 4 бр., като участник във Втората световна война
2.Народен орден на труда, присъден му като миньор