^

Исторически музей - Ботевград

Дарители

Име Дарение
Стойна Кръстева Гетова 1. Дървена тоалетка
Стоян и Евгения Петрови 1. Снимка от 1939 г.
Тинка Кръстева Иванова 1.Сукман, шит през 1909 г. от Йордана Коцова Кръстева(1886-1974)
2.Престилка от Орханийско
3.Родова снимка от 1917-18г.
Тодор Василев Тодоров 1. Свидетелство от 1912-13г.
Тодор Василев Тодоров 1. Национален флаг на НРБ
Фирма "Лексгруп" 1. Катедра
Христо Гаврилов 1. Филмова лента
2. Снимков материал от български игрални филми
Христо Иванов Христов 1. Снимки от ХХ век
Христо Недков Хаджиев 1.Копие на документи
Цанко Борисов Цеков 1. Каменна плочка
Цанко Цеков 1.Керамична плочка с карта на България
Царинка Стефанова Божилова 1. Предмети, свързани с историята на СХК
2. Снимки от края на ХХ век
Цветана Георгиева Ичева 1. Документи
2. Снимки от 1907-1908г.
3. Покривки и ръкавица
Цветелина Христова 1.Авторска картина
Цветозар Йорданов Кръстев 1. Стари монети
Цветослав Итков Христов 1. Бял котел
2.Торба от домашно тъкан плат-1 бр.
3. Цедилник от домашно тъкан плат-1 бр.
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цецка Пигулева 1. Музикален шкаф
Цона Димитрова Кятовска 1. Стари фотографии
Юлиана Петрова Петкова 1. Кенарена риза