^

Исторически музей - Ботевград

Фото – видео изложба

         На 20.02.2013г. в Исторически музей Ботевград бе открита фото-изложба по Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013" приоритетна ос 1, операция 1.1., схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Договор BG161PO001/1.1-10/2010/017. В конкурса участват  56 млади фотографи-студенти и ученици с 320 снимки и 30 видеоклипа, направени с мобилен апарат. 

В изложбата са представени 70 подбрани снимки, направени по време на Дефилира на духовата музика в Ботевград. В категория „Снимки” на първо място е класиран Васил Калинов, на 14 години, ученик в Технологично училище „Електронни системи” в София. Неговата награда е грамота и фотоапарат Samsung. А автор на най-добрия видеоклип е Георги Георгиев.

Изложбата "Дефилирът в моя мобилен телефон" бе открита от г-жа Маргарита Кирова-председател на Читалище "Христо Ботев 1884" и представителна група на мажоретен състав Ботевград. Тя ще бъде предоставена за разглеждане в Историческия музей до края на месец февруари.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар