^

Исторически музей - Ботевград

Пещерите и хората

              В "Салон на изкуствата 2013г.",  Исторически музей Ботевград  представи изложбата "Пещерите и хората". Госпожа Тодорка Коцева - директор на Исторически музей Ботевград откри изложбата с кратко встъпително  слово:

         "Археологическите проучвания доказват, че  Ботевградският край е заселен от най-дълбока древност. Следите от човешка дейност, тук датират от времето на палеолита и новокаменната епоха.   В пещерите търсим сведения за периода на праисторията - това е периодът, в който вече има живот на земята, а още по-определено-от появата на пещерния/праисторически/ човек или древния човек до появата на писмеността. Затова много важно за историята е изследването на пещерите.

  Много се радваме, че в „Салон на изкуствата 2013” успяхме да договорим гостуването на изложбата „Пещерите и хората”, която е притежание на пещерен клуб „Приста” в Русе. В момента ни я предоставиха лично от музея на родопския карст в Чепеларе, който е единственият музей на пещерите в югоизточна Европа. Изкушавам се да ви прочета един текст, който среща всеки посетител на този музей:

 „ Ти, хомо сапиенс, венеца на природата от третото хилядолетие, не гледай със снизходително пренебрежение на своите далечни прадеди от пещерите, до чийто свят се докосна. Не си нито по-умен, нито по-добър от тях.

  Техните примитивни оръжия са детински играчки в сравнение с нашите съвършени машини за убиване. По-сигурни ли се чувстваме с тях? Техните познания за света са смешни, съпоставени с нашите. По-мъдри ли станахме?

   Ние ползваме благата на една цивилизация, за която те дори не бяха в състояние да мечтаят. По-щастливи ли сме?

  Те откриха божественото начало във всемира и му се подчиниха. По-спокоен ли е сънят ни с нашето тотално безверие?

  Опомни се, човече, слез от пиедестала на фалшивото си самочувствие и болен дух, обърни се назад към първичните си извори и се пречисти в тяхната живителна мощ. Отдай й заслуженото към сенките на прадедите, които с укор те гледат от тъмните ниши на пещерите. Защото те съхраниха и издигнаха човешкия дух в пещерния мрак и написаха първата страница в книгата на човешката цивилизация.

   Затова-поклон!”

  Радвам се, че вече сме приятели с екипа на този музей и за в бъдеще ще работим по редица въпроси заедно. За Вас, те донесоха книгата „Триградското ждрело и пещерата Дяволското гърло” и оставиха следното послание: „ Има едно място в сърцето на майка България, където Господ и Аллах говорят помежду си. Единят от амфона на черквата, другият от минарето на джамията. Гласовете им достигат до всички-и вярващи, и невярващи. Това е в Родопа планина, село Триград. Село-легенда, символ на хармонията между природата и хората, модел за етнически мир и съвместно съществуване..."

    Госпожа Коцева подчерта, че в Ботевград пещерното дело има дългогодишни традиции и даде възможност на председателя на местния пещерен клуб, г-н Никола Близнаков да разкаже за постигнатото, с надеждата изследователската дейност да продължи, подета от по-млади ентусиасти.

   Уникалната изложба с фотографии от пещери от цял свят/ Бразилия, Италия, Франция.../ ще може да бъде разгледана в зала "Орханиец" на музея до 5 април.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар