^

Исторически музей - Ботевград

110-години от смъртта на поета Стамен Панчев

В навечерието на 100-годишнината от смъртта на Стамен Панчев в Исторически музей Ботевград датата бе отбелязана с рецитал на учениците от ТПГ"Стамен Панчев" и компютърна презентация за живота и делото му.

"На 23 март 1913г. в 8.10 ч. Стамен Панчев умира от раните, получени предния ден при охраната на брега на Мраморно море при Ялос. Още същия ден той е погребан на една височина над селцето Кадъкьой...."

в-к "Ботевградски вестник", брой 12, 22.3.2013г., 6 с.