^

Исторически музей - Ботевград

Добри Доцов е новият председател на турстическо дружество “Венеца”

Добри Доцов е избран за председател на туристическо дружество „Венеца” в Ботевград. Той е познат на спортната общественост в града. Добри Доцов е доайен на съдийската комисия по баскетбол в Ботевград, учредител е на футболен клуб „Левски” – Ботевград, и на първия извънстоличен клуб „Гунди”,
В новия Управителен съвет на дружество „Венеца” влизат още: Веселин Марков, Лидия Рашкова, Момчил Пенев, Павел Коцев, Стоян Коцев и Тодорка Коцева. Контролният съвет е съставен от трима души: Веселка Божкова, Детелин Атанасов и София Николова.
Новото ръководство на туристическото дружество бе избрано на отчетно-изборно събрание, което се проведе вчера в зала „Орханиец” на музея. Присъстваха 56 членове на организацията.
Престои Управителният съвет да изготви и приеме план-програма за дейността си през 2014 година. Ръководството на туристическото дружество планира да активизира дейността си. В тази връзка то има намерение да кандидатства с проекти по европейски програми, за да осигури финансиране на своите инициативи. Също така УС на дружество „Венеца” ще работи за приобщаване на повече млади хора към организацията и участието им в бъдещите й прояви.


Източник: botevgrad.com

Дата: 11.12.2013, 09:46