^

Исторически музей - Ботевград

Първа самостоятелна изложба на местния творец Иван Колев

14.06.2013г. 18:22


Днес в зала „Орханиец” на Исторически музей – Ботевград, бе открита първа самостоятелна изложба на местния художник Иван Колев. Експозицията се състои от 20-ина платна живопис и няколко дърворезби.
Изложбата бе открита от директорката на Историческия музей, Тодорка Коцева. Тя изтъкна, че тук целогодишно гостуват местни и национални творци. „Изложбената зала на музея е винаги отворена, за да покаже творчеството на всеки. Затова предоставихме такава възможност и на нашия съгражданин Иван Колев”, подчерта в словото си тя.
Изложбата е практическа реализация на едно хоби, развиващо се градящо през годините. Пламъчето на изобразителното изкуство е запалено още в ученическите години от учителя по рисуване в ОУ „В.Левски” – Веселин Василев. Пламъче, което с времето прераства в буен огън, от който се раждат омайващи багри и светове. Красотата на природата и нейното съвършенство е творческият лайтмотив на местния талант.
Както самият художник каза, колкото и да е малко хубавото в заобикалящата ни действителност, ние сме длъжни да го открием и съхраним. Това той го прави по един безупречен начин чрез изкуството, което го успокоява и вдъхновява.
Картините ще бъдат изложени за почитателите на този вид изкуство в продължение на един месец.