^

Исторически музей - Ботевград

Представиха дейностите и целите на проекта за развитието на туризма в общината

11.07.2013г. 12:03
Днес в зала „Орханиец” на Историческия музей се състоя пресконференция по проект „Ботевград – привлекателна дестинация за атрактивен културно-исторически, еко и спортно-развлекателен туризъм”.
 
Информацията по предстоящите цели и дейности представи Цонка Иванова – ръководител на проекта. Финансирането е по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.1-03/2010 “Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Стойността на проекта е 3 394 992, 25 лв.
 „Целта на програмата е да се повиши конкурентоспособността и привлекателността на общините, както и да се намалят различията между регионите и общините. По тази схема са финансирани 46 проекта на различни общини в България – Ботевград, Русе, Столична община, Несебър, Костенец, Перник и др. Също така Историческият музей в Ботевград е обновен и оборудван със средства по настоящия проект” – коментира Цонка Иванова.
 
Целите на проекта са възстановяване и съхраняване на културно- историческите ресурси. Овладяване на нови природни и обществени терени в община Ботевград, както и увеличаване на приноса на туризма за устойчиво социално-икономическо развитие на Общината и трудова заетост на нейното население.
 
Основните дейности са експониране, реставрация и адаптиране на културно-исторически паметници, които се намират на територията на общината – крепостта „Боженишки урвич” – изкореняване на храстите около стените, отстраняването на органични отпадъци, обработка на повърхностите с нано -покритие, поставяне на информационни и предпазни табели; скална църква и скално помещение от средновековието; часовниковата кула – възстановяване на мазилката и каменната зидария, на дървените парапети и конструкции. Предстои да се създаде и Географска информационна система,  (ГИС), която ще дава информация в реално време на интересуващите се хора, за конкретния исторически културен обект. В момента тече и изграждането на подходяща техническа инфраструктура на територията на културно-историческите  обекти. Също така обслужващият персонал на туризма ще бъде професионално обучен.
 
Очаква се разнообразяване на туристическото предлагане, създаване на конкурентоспособен туристически продукт, подобряване, обновяване и разширяване на обекти на природното и културно наследство и най-вече намаляване на сезонността на туризма – да има какво да се предложи на туристите през всеки един сезон, поясни за финал Цонка Иванова.


Източник: balkanec.bg