^

Исторически музей - Ботевград

Преподавателят в МВБУ Диана Маринова представи книгата си „Договорът за международна търговска продажба на стоки”

Диана Маринова е преподавател по Международно търговско право в Международното висше бизнес училище в Ботевград. Днес пред свои колеги, студенти и представители на местния бизнес тя представи новата си книга „Договорът за международна търговска продажба на стоки”. „Всъщност това е моята дисертация. Интересът ми към тази тема е продиктуван от честото сключване и прилагане на този договор в практиката. Бизнес средите непрекъснато се интересуват от новостите в тази област и най-вече от глобалната унификация на правната уредба. В книгата съм разгледала въпросите, свързани с тази правна глобализация. Говоря за международните конвенции и България като страна по тях,  което прави книгата още по-интересна. Като пример мога да посоча темата за Виенската конвенция за международна продажба на стоки. Разглеждам и специфични източници като „Инкотермс” например. Те представляват интерес за студентите, защото са били предмет на наши обсъждания”, сподели Диана Маринова пред наш репортер. В книгата си тя прави и предложения за промени в законодателството. „Става въпрос за промени за унифицирани на наши норми, на нашия Търговски закон с международните конвенции. Той е почти хармонизиран, но има още какво да се желае. Другото интересно нещо, което предлагам с оглед бъдещето законодателство, е създаването на специализиран международен съвет, който да следи за тълкуването на международноправните норми, свързани с Договора за международна търговска продажба на стоки. Смятам, че съществуването на такъв орган ще допринесе за прилагането на нормите. Също така в книгата си разглеждам съдебна и арбитражна практика – най-вече чуждестранна. Материалите са получени предимно от Сорбоната. Мисля, че и това ще представлява интерес за читателите на тази книга. Не на последно място разглеждам и анализирам въпроси във връзка с различни законодателства – френското, немското, белгийското, холандското и други.
Според Диана Маринова книгата е полезно четиво за икономисти, за хора от бизнес средите, за студенти по право, по международно търговско право и от икономическите специалности.


Източник: botevgrad.com

Дата: 10.12.2013, 12:47