^

Исторически музей - Ботевград

Възраждат пещерното дело

        Фотоси от цяла Европа разкриващи красотата на пещерите са изложени за месец в Исторически музей Ботевград. Изложбата е творческо виждане на спелеоклуб "Приста" Русе и включва най-добрите снимки от проведения Втори Балкански фотоконкурс и Пети национален конкурс в България "We and caves".

Директорът на музея Тодорка Коцева съобщи за идеята да бъде възроден клубът  по пещерно дело, да бъдат проведени курсове по спелеология от лицензиран инструктор и още по-смелата идея-да бъде отворена поне една от липнишките пещери за посетители. За това ще спомогне и издаденият  Атлас на пещерите в района на Ботевград, авторство на Васил Нанковски.

Председателят на клуба Никола Близнаков припомни моменти от историята на пещерняците в общината, който осъществява дейност от 1964 до 1992г. Ентусиазираните тогава млади мъже сформират клуб "Пещерняк", а през 80-те тук е създадена и първата в страната пещерна база...

в-к "Ботевградски вестник", 9.3.2013г., бр.10,6с.