^

Исторически музей - Ботевград

100 години от рождението на Пека Младенова

           Тази година отбелязваме 100 години от рождението на Пека Младенова -

заслужила учителка, носител на орден "Кирил и Методий"- ІІ степен и човек , когото бихме могли да охарактеризираме с възрожденските черти- безпримерна доброта и себеотрицание.


Поместваме есе на нейната внучка Десислава Иванова, посветено на тази изключителна българка:

Баба...
На заслужилата учителка Пека Младенова

Не я ценях, докато не я загубих. Случвало се е на почти всеки. Днес с абсолютна яснота знам, че е късно да я помоля за прошка или тихичко да й прошепна:”Обичам те!”
Но...затворя ли очи съм отново онова мъниче, което с ококорени очи бродеше сред приказките й, които никога не свършваха и все имаше нещо дребни
чко, задължително добро, което предстои.
Захласвам се по песните й, в които се лееше волно душата й. Раждаха се непринудено, а гласът й беше галещ, нежен.
Когато очите ми плуват в сълзи...чувам смеха й-звънък, от сърце. Изтривам солената диря и продължавам напред. Тя беше заразително силен човек. Никога не се оплакваше. Смехът й прогонваше болката, а и бе готова на всекиго да помогне. Работеше непрестанно, неуморно, без да се щади. Бе перфекционист до най-малката подробност. Възмущаваше я работа свършена надве-натри, мързеливо, само да се отбие номер. Обожаваше всеки един от своите ученици. Сред тях нямаше лоши. Всички бяхме нейните деца, на които тя даде нещо много ценно-увереността, че ще се справим, че можем, че не бива да спираме любопитно да откриваме тайните на тази пъстра вселена...Земята.
Пека Младенова...толкова много ми даде-приказка, песен, смях, любопитство...
Благодаря! Обичам те!

Десислава Иванова
07.10.2012г., 20,37 часа
Ботевград