^

Исторически музей - Ботевград

150 години поща в Ботевград

ИСТОРИЧЕСКИ   МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД

ВИ  КАНИ  НА

документална  изложба

 

150  ГОДИНИ 
ПОЩА  В  БОТЕВГРАД

 

ІІ етаж-фоайе

                                                                                   09. 02. 2017г.                           1730 часа