^

Исторически музей - Ботевград

29 ноември 2016г. - Празник на Ботевград

На 29 ноември 2016г. отбелязваме 139 години от освобождението на Орхание (дн. Ботевград) от турско иго.

Поздравяваме гражданите на Ботевград със  стих от Петко Томов, писан преди 50 години, когато  тържествено чествахме 100 години градско начало.

ПОСЛАНИЕ

В деня на столетието

от твоето раждане

аз съм отворил очи,

за да видя слънцето.

Ние сме връстници!

Дели ни само век-

сто изстрела

от паметта на историята.

Дядо ми-син на комита,

ме повдигнал пред портрета ти-

озарили ме два сини лъча.

И оттогава вървя запъхтян

по горещите следи,

за да те преоткрия

в себе си.

Във възрастта,

когато си

целувал камата,

аз съм целунал момиче;

когато огнищата

на тайните комитети

парели мислите ти,

аз носех в зениците си

искрите

от разбити окови...

Когато те изправяли

пред съда на петвековния гнет,

аз стоях

пред съда

на своята съвест

и  чаках възмездие

за годините с празна утроба.

В деня на твойта гибел

и твойто възвисяване

меря ръст

по височината

на бесилката.

Петко Томов