^

Исторически музей - Ботевград

50-години Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград


ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД  И  ЛИТЕРАТУРЕН  КЛУБ  „СТАМЕН  ПАНЧЕВ”

                                                  ОТБЕЛЯЗАХА  ТЪРЖЕСТВЕНО НА   01.11.2013г. в зала "Орханиец"

ДЕНЯ  НА  НАРОДНИТЕ  БУДИТЕЛИ

и 50-ГОДИШНИЯ  ЮБИЛЕЙ

на  Литературен клуб „СТАМЕН  ПАНЧЕВ”