^

Исторически музей - Ботевград

"Ароматът на думите" Пейо Пеев -премиера в музея

По повод 137 години от рождението на Стамен Панчев

Исторически музей Ботевград

Съюз на независимите български писатели-София и

Литературен клуб „Стамен Панчев” Ботевград

организират среща с

 

 

ПЕЙО  ПЕЕВ

и новата му книга

„АРОМАТЪТ  НА  ДУМИТЕ”

 

З А П О В Я Д А Й Т Е  В  ЗАЛА  „ОРХАНИЕЦ” !

 

15.12. 2016 г.                                                                      17,30 часа