^

Исторически музей - Ботевград

Да надскочиш себе си...

ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД

в инициативата  „Салон на изкуствата 2016г.”

ПРЕДСТАВЯ


„ ДА  НАДСКОЧИШ  СЕБЕ  СИ...”

самостоятелна изложба на

ПЕТЪР ПЕТРОВ - ЛИПИНСКИ


З А П О В Я Д А Й Т Е  В  ЗАЛА  „ОРХАНИЕЦ”!