^

Исторически музей - Ботевград

Дефилир

През 2011 г. Община Ботевград спечели проект по Оперативна програма „Регионално развитие” към Министерството на регионалното развитие и благоустройството, който предвиждаше през есента на 2012 г., както и през юни 2013 година да се проведат два дефилира на духовата музика в центъра на Ботевград.


В Дефилир на духовата музика 2013г. ще вземат участие 15 оркестри от цялата страна.
При откриването на дефилира 5 различни лъча с оркестри ще тръгнат от различни точки на територията на гр. Ботевград. Единият лъч ще тръгне от квартал  „Саранск”, вторият от – кв. „Васил Левски”, третият – от кв. „Изток”, четвъртият от градски парк, а петият лъч тръгва от Историческия музей. Тези пет лъча се събират в центъра на Ботевград, когато съгласно изготвената програма започва представянето на всички духови оркестри,  един по един с изпълненията си на специално изработена сцена.

Един от петте лъча на Дефилир на духовата музика Ботевград се намира пред Исторически музей Ботевград. В него свои изяви имат Духов оркестър Ловеч на 06.06. и Духов оркестър Плевен на 07.06.2013г.