^

Исторически музей - Ботевград

Дипломиране

    На 1.06.2013г. от 16:00 часа в зала "Орханиец" на Исторически музей Ботевград започна официалната церемония по връчване на дипломите на завършилите степен: професионален бакалавър в Технически колеж по енергетика и електроника към Технически университет - София под звуците на  химна на академичната младеж.  С кратко слово професор Р.Романски поздрави абсулвентите в специалност: ПЕКТ, като поясни, че това е 20 пореден випуск на учебното заведение, чийто студенти са сред най-успешно намиращите реализация млади специалист. Той пожела успех на продължаващите обучението си студенти в Техническите университети в София и Габрово и в Университета по библиотечно дело и информационни технологии.

      Поздрав за успешното си завършване студентите получиха от проф. Ганев и от своя колега, завършващ с отличен успех Валери Иванов. Бе прочетена и Галилеевата клетва, чийто текст поместваме във вида прозвучал на официалната церемония:


Аз, възпитаникът на Колеж по енергетика и електроника към Технически университет -София, 

като навлизам в редовете на българската интелигенция,


СЕ ЗАКЛЕВАМ:


-да пазя името на университета, който разкри пред мен света на науката;
- да защитя достойно професионалната си подготовка;
-да използвам научните си познания единствено за добро, за напредък, за хуманизация на света;
- да съдействам за издигане на човека като висш критерии за всяка научна и социална дейност;
-да утвърждавам в себе си и в обществото основните принципи на човешкия морал;
-верен на своя народ, да допринеса с труда си за неговото по -добро бъдеще;
-да бъда достоен гражданин на Отечеството си!


ЗАКЛЕХ СЕ!

Специални награди получиха двамата студенти с най-висок успех, а също поздравления и пожелания за успешна реализация.