^

Исторически музей - Ботевград

Група от Мездра

Днес, 21.06.2013г. Исторически музей Ботевград бе посетен от участниците в три-дневен семинар от общински съвет гр. Мездра, общинска администрация и представители на неправителствени организации от съседната, на Ботевград, община. Те бяха посрещнати от директора на Исторически музей Ботевград госпожа Тодорка Коцева, която разказа накратко историята на  създаването на музея до днес и предостави думата за екскурзоводска разходка на Десислава Иванова из богатото на събития минало на ботевградския край. Представители на кореняшкото дружество от Мездра, констатираха със задоволство установяване на връзка с местното дружество "Орханиец", член на чийто Управителен съвет е г-жа Иванова. С надежда за нови срещи и културен, исторически обмен завърши посещението на групата от гр. Мездра.