^

Исторически музей - Ботевград

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА – НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕПРИЕМАЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА

Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) оргазизира информационна среща във връзка с проект BG05M9OP001-1.023-0055-C01 „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Събитието ще се проведе на 7 Ноември 2018г. от 11.00 часа в Исторически музей – Ботевград, площад Саранск № 1. 
Информационната среща цели да информира хора желаещи да стaртират собствен бизнес или имащи бизнес идеи за възможностите за безплатни обучения и консултации по предприемачество. Участниците ще бъдат запознати с експертизата на фондация „ЦПУР - България“ и какво предвижда обучението, също така ще стане ясно какви са възможностите за финансиране при най- успешните участници. 
Програмата предвижда специализирани обучения за стартиране на самостоятелна стопанска дейност и развитие на предприемачество, с цел професионално развитие на безработни/неактивни и заети лица, в това число и младежи до 29г. 
Проектът е финансиран от Опреративна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Моля, потвърдете участието си на sknoll@ceed-bulgaria.org 
Очакваме Ви!

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар