^

Исторически музей - Ботевград

Исторически музей - Ботевград взе участие в Mеждународната конференция "Музеите и училищната история" в Габрово

Форумът, който беше открит на 24. 10. 2018г. от директора на НМО Мая Карагьозова, е част от инициативите по повод 45 години Национален музей на образованието - наследник и продължи- тел на създадения през 1905 г. Държавен училищен музей.
Над 60 представители на академичната общност, музейни и архивни специалисти, педагози от цялата страна, представители на сродни музеи от Братислава, Белград и Киев се включиха в работата на форума.
Научни ръководители на двете тематични направления - "Съхраняване и представяне на образователната и училищната история" и "Музейно-училищни практики и образователни програми", бяха проф. дин Вера Бонева и гл. ас. д-р Тодор Петев.
Официални гости на конференцията бяха областният управител на област Габрово Невена Петкова, началникът на Регионалното управление на образованието (РУО) - Габрово Георги Маринов, директорът на Националната Априловска гимназия Снежана Рачевиц. Запознавайки се с темите, които се дискутираха през двата дни в секциите, музейния педагог от ИМБд, ще се съсредоточи върху изграждане на концепция за работа с училищата в Община Ботевград. Акцентите са свързани със съхраняването и представянето на образователната и училищната история от една страна, и включването на нови технологии и методи. На практика, музея в Ботевград вече успешно изпълняват ролята на помощна образователна институция към училищата и изгражда интерес към изкуството, историята, науката у децата.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар