^

Исторически музей - Ботевград

Изложба - 100 години от гибелта на Стамен Панчев

На 19.03.2013г. Исторически музей Ботевград откри документална изложба от фонда на музея в памет на Стамен Панчев.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!