^

Исторически музей - Ботевград

Изложба на гоблени в музея

От 22 септември 2016г., в музея и в рамките на инициативата "Салон на изкуствата 2016г."

ще могат да бъдат разгледани гоблени, дело на наши съгражданки.

З А П О В Я Д А Й Т Е!