^

Исторически музей - Ботевград

Изложба живопис на Петя Георгиева

От 9 януари 2014 година  в зала "Орханиец" в рамките на инициативата" Салон на изкуствата 2014г"., Исторически музей Ботевград  представя

 изложба живопис на

Петя Николаева Георгиева .


ЗАПОВЯДАЙТЕ!