^

Исторически музей - Ботевград

Майстор Блаже от Дебърско

Във връзка със стогодишнината на Ботевград, вестник „Ботевградски пламък” през 1965г. публикува в поредица от статии изследване посветено на историята на града написано от уредника на музея Ташко Нинов. В тях срещаме доста интересни факти от недалечното минало. Обстойно е описано облеклото, бита , борбите за църковна независимост, образуването на революционния комитет „Елес Джутов” през 1871г... и че през 1860г. е построена черквата в Орхание от майстор Блаже от гр. Дебър-Македония.
За майстор Блаже, роден в с. Тресонче(Македония) знаем твърде малко. Той е потомък на рода Дамяновци. Блаже Дамянов бил много добър майстор и голям съперник на Дичо Зограф, с когото са от едно и също село. Обстоятелствата, които са му попречили да се наложи с името му не са известни. Творбите му, които безспорно заслужават внимание са много редки. Освен църквата в Орхание „Свето възнесение Господне”, Благой Дамянов е изографисал през 1858г. църквата „Св. Петър и Павел” в Пехчево.
За образописците Благой (Блаже) Дамянов и синовете му Михаил и Христо( 16.4.1863-26.7.1947) от с. Тресонче работили през втората половина на ХІХ век разказва Асен Василев в книгата си „Български възрожденски майстори”. За синовете му Христо и Михаил Благоеви знаем , че са работили в различни църкви в Софийско. През 1871г. изографисват църквата „Св. Троица” в с. Мирован, манастира „Св. Петър и Павел”-с. Долни Пасарел, Самоковско. Изпълнението е оригинално, като преобладават сините цветове. Техни са и стенописите в с. Богьовци, с.Негован,с. Брезница, Благоевградско; с. Антон, Софийско;”Св. Богородица” Стара Загора...