^

Исторически музей - Ботевград

Национална изложба "ЯБЛЕНА АРТ"

ПЪРВА  НАЦИОНАЛНА  ИЗЛОЖБА НАТЮРМОРТ  „ ЯБЛЕНА  АРТ ” 2017 г.

І . Общи положения

 1. Националната изложба се организира всяка година в гр.Ботевград.
 2. Целта на изложбата:

-  да привлече вниманието на творците от региона, страната и чужбина към използването на чисти продукти в живота ни и опазването на чиста природа;

-  да създаде възможност за свободна творческа изява на творци от страната и чужбина;

-  да запознае ценителите на изкуството, жителите на града и региона със съвременните тенденции в развитието на българското и чуждестранното изкуство;

-  да обогати фондовете на местната галерия, музей и колекционери.

 1. В изложбата могат да участват всички художници занимаващи се професионално и непрофесионално с изкуство.

ІІ. Организация

 1. Организатори на националната изложба „Яблена арт” 2017г. са:

-  „Яблена натура”  гр. Ботевград;

-  Съюз на  българските художници

-  Представителството на СБХ гр. Ботевград;

-  Със съдействието на Община Ботевград и Исторически музей Ботевград;

-  Народно читалище „Христо Ботев 1884”.

 1. Дейността по подготовката и реализацията на изложбата се финансира от спонсори, такса  за участие, рекламодатели и други източници.
 2. Журирането на творбите за участие в националната изложба „Яблена арт” 2017г. и наградите се определят от жури избрано от УС на СБХ.
 3. Националната изложба „Яблена арт” 2017г. ще се експонира в залите на Исторически музей Ботевград и други подходящи зали

 ІІІ. Награди

1.  Живопис - 1 награда- 500 лв.  и грамота.

2.  Графика – 1 награда – 400 лв и грамота

3.  Малка пластика - 1 награда - 500 лв.  и грамота.

4.  Награда за чуждестранен участник - грамота.

5.  Награда за млад художник - 1 награда - 300 лв.  и грамота.

6.  Награда на СБХ - 1 награда и грамота.

7.  Награда на публиката - 1 награда - 250 лв  и грамота.

8.  Награда за нетрадиционна форма - 1 награда - 250 лв и грамота.

  Наградените творби остават във фонда на националната изложба. Даренията се заявяват предварително във формуляра за участие. Допуснатите за участие в изложбата автори получават грамота за участие.

ІV. Условия и ред за участие

 1. Право за участие имат български и чуждестранни художници, които приемат условията на този статут.
 2. Темата: натюрморт.
 3. Техниката и материалите са свободни.
 4. Максимални размери:

-  живопис до 20 см / 20 см без рамка;

-  графика - 20 см / 20 см  без рамка;

-  малка пластика площ до 30 см 2, височина до 30 см

-  нетрадиционни форми с площ до 1 м 2   и височина 200 см

 1. Творбите за живопис и графика-задължително рамкирани.
 2. Всеки автор да посочи продажна цена на своето произведение или ако желае да го дари за фонда на изложбата.
 3. Представените творби да са собственост на художника и да са създадени в предходната година.
 4. Авторите могат да участват във всички категории, като таксата за участие се заплаща поотделно.
 5. Авторите представят по две творби в категория за участие.
 6. Всеки автор трябва да изпрати заедно с творбите си:

-  попълнен формуляр за участие, написан четливо с печатни букви на кирилица или латиница, в който да  са посочени трите имена на автора, година на раждане, име на творбата, материал, размери и цена;

-  поставена в пратката  банкова разписка за платена такса за участие на стойност 15 лева за български автори и 15 евро за чужденци;

таксата за участие е в размер на 15 лева или 15 евро за чужденци и се заплаща по банков път на следната банкова сметка:

IBAN - B609PIRB91704603996202; BIC- PIRBB6SF  в лева

Банка Пиреос- Цветан Илиев Цеков

IBAN-B688FINV91501016068207;BIC –FINV9150 в евро

ПИБ-Цветан Илиев Цеков


11.  Средствата от таксата за участие се използват за покриване разходите по организацията и провеждането на изложбата.

12.   Авторите не представили квитанция за платена такса, не се допускат за участие.

13.  При отхвърляне на творбите от журито, таксата не се възстановява.

14.  Организаторите гарантират сигурността на получените творби по време на изложбата, но не поемат отговорност за проблеми възникнали по вина на пощенски и куриерски фирми.

15.  Организаторите се задължават да върнат творбите до 2 месеца след закриване на изложбата.

16.  Всеки автор, направил дарение, получава сертификат за дарение.

17.  Всеки участник, подписвайки регистрационния формуляр, дава съгласието си неговите творби да се използват за рекламни цели. Формулярът за участие може да извадите в Приложение №1

18.  Транспортните услуги са за сметка на участниците.

19.  Творбите да се изпращат на адрес:

 

   Ботевград  2140

  пл. „Саранск” № 1

  Исторически музей Ботевград

 1. Наградените творби остават собственост за фонда на изложбата

V. Срокове

1. Срок за получаване на творбите - 15.05.2017г.

2. Журиране  - 12.06.2017г.

3. Откриване на изложбата -16.06. 2017г.

4. Закриване на изложбата- 01.08.2017г.

За контакти:

Представителство на СБХ-Ботевград – телефон: 0888008882

Исторически музей Ботевград – телефон: 0723/66828

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Формуляр за участие

Име, Презиме, Фамилия

наименование

размер и материали

цена

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

   Подпис:

 

    Адрес:

 

  Телефон: