^

Исторически музей - Ботевград

Нощ на музея

На 18 май 2013г. Исторически музей Ботевград се включва за трети пореден път в инициативата Международен ден на музеите със следната програма:

 Отворени  врати в музея:  900-2400 часа   

  1900 часа- Благодарност  към  дарителите на музея

   20 00 часаОткриване на документална  изложба на Момчил Пенев „Ботевградските скаути по пътя на Ботевата чета”

  20 30 -24 00 часа -  Исторически презентации и  музикална програма

ЗАПОВЯДАЙТЕ!