^

Исторически музей - Ботевград

Орханийските родове-Коларски

Тодор Димитров Коларски е роден в Орхание на 15 юли 1894г. в бедно занаятчийско семейство. Баща му бил кожухарски работник. На 11 годишна възраст остава сирак и е даден и приет за отглеждане от Военната музика на 16 Ловчански полк, разквартируван в града-първоначално като ученик –барабанчик, а сетне като 16 годишен усвоява и свири в музиката като кларнетист. С тази военна музика достига до чин подофицер и участва в различни фронтове(Македония и Румъния) . През Първата световна война 1914-1918г. след демобилизацията през 1918/19г. учи в Софийското музикално училище, а след това завършва и пълния курс на Софийската музикална академия. Дипломира се на 9 юни1929 г. с правоспособност на учител по музика и пеене. По време на обучението си в музикалното училище и в Софийската музикална академия, той се самоиздържа, като в свободното време от учебни занятия и вечер свири като уважаван и търсен кларнетист в различни музикални състави и оркестри в столицата.
От началото на учебната 1929/30 г. е назначен за учител по музика и пеене в Орханийската смесена гимназия "Царица Йоана" и наред с учебната си работа с голям ентусиазъм развива разностранна музикална дейност в града, за която си позволявам да разкажа с документи и снимки от семейния ми архив, приложени тук.
Още от първата година на работата си като учител в гимназията в Ботевград(бившото Орхание,) той организира и ръководи ученически хор до 1958г, вкл. когато се пенсионира, с който гимназията участва във всички градски или гимназиални тържества или фестивали.
Такъв хор Тодор Коларски организира и ръководи с граждани любители към Ботевградското читалище. Този народен хор се именува "Родна китка", като го регистрира и в Съюза на народните хорове в България(видно от документа от 15.1.1932г.) Едновременно с това, той е поканен от църковното ръководство на орханийската църква"Св Възнесение Господне" да ръководи църковен хор през периода 1931-1943г.
С помощта на директора, Учителския съвет на гимназията и Министерство на народната просвета-с енергичното настояване на учителя Тодор Коларски са отпуснати средства, с които се закупуват музикални инструменти за духова музика със струнен оркестър на гимназията. Вследствие на упорита дейност и обучение на ученици в периода 1930/31г., той създава и ръководи първата гражданска ученическа духова музика, чиято първа музикална проява е на 1.1.1932г.
По същото време е създаден(с променлив състав) ученически струнен оркестър на гимназията.
И така от 1.1.1932г. до 1958г. включително Т. Коларски ръководи ученическата духова музика, която активно участва във всички градски, училищни и между гимназиални тържества и фестивали. Вярно е, че първият музикален състав Военна духова музика е имало от 1904г., когато в Орхание е разквартируван 16 пехотен Ловчански полк(31 май 1904г.)- но това е Военен музикален състав-не граждански. А след направени реорганизации в Ботевградски гарнизон и неговото съкращаване през 1945г.-там Военен музикален оркестър няма. И тук му е мястото да посоча, че 6 или 7 музиканти ботевградчани, пенсионирани 1945г. при демобилизирането на военната музика, образуват по тяхна инициатива(не чрез читалището)състав, който свири в Ботевград на сватби и погребения.
Освен горепосочената музикална дейност на Тодор Коларски в Орхание, а след това и в Ботевград, с голям ентусиазъм подготвя, организира и изнася в Ботевград и от името на читалище "Христо Ботев" няколко оперети-"Скитникът -циганин", "Златка-златното момиче" и др., които се посрещат с голямо задоволство от гражданството и бележат нов етап в развитието и проявлението на музикалния живот в града. В подготовката и изнасянето на оперетите под ръководството на Т. Коларски участват граждани, любители, ученици и членове на музикалните духов и струнен оркестри към гимназията. Тези оперети са представяни в периода 1935-40 година.
След пенсионирането на баща ми Тодор Коларски-1958г., училищната духова музика и ученически хор поема и ръководи новоназначената в гимназията учителка по музика г-жа Дохчева.
През ноември 1950г. е създадено и единно училище "Н.Й. Вапцаров". В него започва да организира малък духов състав учителят Н. Котов.
Тук съм приложил за илюстрация на написаното от мен, за многостранната музикална дейност на Тодор Коларски в периода от 1929/30 до 1958г. снимки и документи, които са много скъпи за нашето семейство, което е живяло с темпа на неговата разностранна музикална дейност и неизчерпаема енергия. Той почина на 77 год. възраст на 1.04.1972г.
Бих искал тази музикална активност в Орхание и Ботевград да не бъде забравена!
Похвална е музикантската дейност на г-н Иван Нешков, създател и ръководител от 1983г. на гражданска духова музика към читалището на Ботевград. Заслужава музикалният пламък в Ботевград, запален и поддържан от моя баща учителя Тодор Д. коларски, да се продължи и всестранно развива от такива деятели като г-н Нешков.
Описвайки тук разностранната музикална дейност в Орхание и Ботевград на Тодор Д. Коларски през периода 1929/30 до 1958г., ще си позволя да отбележа и следното: независимо от голямото ми уважение към делото и личността на големия орханиец и краевед д-р Петър Романски, но в книгата му "Ботевград-родно място" 2005г.-раздел за музикалната дейност(стр.77)- изложението има допуснати някои неточности и пропуски, които бих желал с този писмен, документален и снимков материал, който прилагам, да допълня историята на музикалния живот в Ботевград през 1930-1958г.
проф.д-рна медицинските науки  Валентин Коларски


Професор д-р Валентин Тодоров Коларски е роден в Орхание на 09.05.1933г. Основно и средно образование завършва в родния си град, а висше във Висшия медицински институт - София. Специализира вътрешни болести и гастроентерология под ръководството на проф. Ташо Ташев. Специализира и в Лондон, Хановер, Бон, Париж, Москва и Прага. Доктор е на медицинските науки, известен специалист по гастроентерология и чернодробно-клетъчни болести. В продължение на 25 години ръководи Клиника по гастроентерология при Софийския медицински факултет, а в продължение на 35 години извършва интензивна лечебна, преподавателска и научно-изследователска дейност. Член е на национални и международни научни организации. Носител на орден "Св.Св. Кирил и Методий" ІІ степен, Почетен медал на БАН"Марин Дринов" за цялостната си научна и преподавателска дейност.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар