^

Исторически музей - Ботевград

Пътят към Независимостта

 ОБЩИНА  БОТЕВГРАД и

ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД

Ви кани на

ПЪТЯТ  КЪМ  НЕЗАВИСИМОСТТА

/среща - разговор с г-жа Кети Шунтова-правнучка на диарбекирския заточеник Велчо Шунтов и историка г-н Гетко Гечев/

Заповядайте на 22 септември 2016г. от 11, 15 часа в музея!