^

Исторически музей - Ботевград

Петковден

Църква „Света Петка(Параскева)”в с. Боженица

  Според проф. Велизар Велков след разрушаването на крепостта „Боженишки Урвич” е възникнал манастира в сегашната махала Коловци, на около 1 км от крепостта. Той предполага, че: „ след запустяването на Коловския манастир(напуснат или разрушен) е възникнал друг манастир, където днес е църквата на с. Боженица.”

  За историята на този манастир намираме съвсем откъслечни и оскъдни данни.

  Иван поп Лазаров-учител в Боженица  в края на ХІХ и началото на ХХв. -пръв събира сведения за учебното дело в селото. От него черпи по-късно, през 1926г., факти и материали, касаещи и църквата Петър Ценев. В написаното и публикувано от него  „Орхание и Орханийско” четем:

„Като вземем обаче, в предвид обстоятелството, че сегашната черква в селото, строена през 1834г. е построена на развалините на друга, по-стара черква, ние с положителност можем да твърдим, че на мястото на сегашното село много по-рано от 1806г. ще е имало колиби, макар и не многобройни, които са се гушили из храсталаците по-близо или по-далеч от черковната ограда. Вече след 1834г. числото на къщите в селото, както изглежда ще се е значително увеличило, защото след тази дата в селото има не само черква, но и общинско училище, построено в черковния двор”

   Той допълва, че всички учители  са били и певци в църквата, и писари  при старейшините. Част от свещениците пък са били учители, като например Стоян Кнезовски, а също поп Герасим, поп Иван, свещеник Лазар Тодоров.