^

Исторически музей - Ботевград

Поклон пред паметта на Васил Диков

Напусна ни  Васил Диков (11.02.1933г.- 15.01. 2017г.)
Той е завеждащ Общ народен музей - гр. Ботевград през периода 16.ХІІ.1963 до 19.VІ.1967г. По негово време  фонда на музея нараства до 1 961 експоната.

Поклон пред светлата му памет!

“Установих и запознах Комитета и Първият секретар на ГК на БКП, че през следващите години се навършват някои кръгли годишнини- през 1966г. - 100 години от основаването на Ботевград, от обявяването на Ботевград за град, 75 години социалистическа организация, 75 години от първото честване на 1 май, 140 години основно училище и др.
Веднага бе решено и с мое най-активно участие бяха изградени инициативни комитети и започна подготовката за тържествените чествания. Запознати бяха и Окръжния комитет и ОНС-София и лично др. Тодор Живков”- споделя в автобиографичните си спомени Васил Диков.
Изготвя се исторически календар на общината, а в “Ботевградски пламък” излиза очерк за историята на града, написана от завеждащ музея.
През този период се изследват редица турски архиви в Народната библиотека ”Кирил и Методий”, събирателската дейност с училищата из селата и града продължава, извършва се категоризацията на музея, чрез която музеят от общ се превръща в исторически.
Из „Автобиографични спомени” на Васил Диков