^

Исторически музей - Ботевград

ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград бе гост на Исторически музей - Ботевград с Проект "Еразъм"

От 30.10.2017г. до 03.11.2017г. ППМГ „Акад. проф. д-р Асен Златаров“, гр. Ботевград, ще бъде домакин на работна среща по проекта Eразъм+ Стратегически партньорства. Ученици и учители ще събеседват и ще представят темите: „Бизнес инкубатор“, „Наръчник на предприемача“ и “ Доброволчество“. Първата среща се състоя на 30.10.2017г. от 9:30 часа в Исторически музей Ботевград. Останалите срещи ще се проведат в училищната мултимедийна зала.
Участниците ще имат възможност да представят основните характеристики на бизнеса и добрия предприемач, да обменят идеи и да начертаят свои на предстоящ иновационен лагер.
По време на престоя си в България партньорите ще могат да разгледат някои от забележителностите на град Ботевград, София и гр. Габрово - градът на първите предприемачи.
Работната среща по проекта ще приключи с кръгла маса – „Бизнес пазарът в България и предприемачеството“, която ще се проведе на 3.11.2017г. от 11:00 часа в ППМГ „Акад проф. д-р Асен Златаров“.
Чрез работата по проекти учителите и учениците придобиват нови идеи, практически умения за работа в екип и се запознават с иновативни материали за преподаване.
Мобилността дава възможност за обмен на идеи и контакти с учители и ученици от други европейски страни, запознаване с други култури и подобряване на езиковата компетентност.
Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“ стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.
Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.
Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар