^

Исторически музей - Ботевград

Приятели на музея от гр. Пирдоп

На 15.11.2013г. Исторически музей Ботевград бе посетен от група от 36 пенсионери от гр. Пирдоп. те бяха посрещнати от екскурзовода на музея Десислава Иванова, която представи експозицията от новокаменната епоха до изложбената зала, в която в настоящия момент се отбелязва 50-сет годишнината на Литературен клуб"Стамен Панчев" Ботевград. Получихме благодарност от групата в книгата за впечатления, за това че "ни позволихте да се докоснем до нашата история."