^

Исторически музей - Ботевград

Семинар за доверието в музея

Последният ден на учебната 2016/2017г. за единадесетокластниците на ПМГ"Акад. проф. д-р Асен Златаров" Ботевград бе в музея. Преди да получат бележниците си с поздравления от класните си ръководители за успешно завършения клас, те присъстваха на семинар-обучение проведен от представители  на фирма „Алфа Куолити”- гр. София  и  свързан с начините да печелим доверие. Темата е доста актуална, в предвид  факта, че повечето от младежите ще работят през летните месеци. В семинара те научиха как не бива да се обличат, как би трябвало да изглеждат, как да се държат, говорят... за да спечелят доверието на бъдещия си работодател, а оттам и да им бъде предоставен шанса да работят на желаната от тях позиция. Семинарът протече комуникативно, забавно, провокиращо и за двете страни-лектор и слушатели. Все пак никой, никога не губи ако демонстрира култура на поведение, прилагайки на практика наученото в последния учебен ден преди началото на жадуваната лятна ваканция.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар