^

Исторически музей - Ботевград

Социалните функции на музея през 21 век

На 6 октомври в София, при любезното домакинство на Националния музей "Земята и хората" и под егидата на Министерство на културата на Република България, се проведе научна конференция посветена на 30 годишния юбилей от създаването на музея. Представител на Исторически музей Ботевград бе неговият екскурзовод Десислава Иванова.Първата сесия се проведе в зала "Гигантски кристали" Точно в 10,00 часа прозвуча приветствието на Директора на НМ"Земята и хората" Чавдар Начев. С приветствени думи към присъстващите се обърна и  доц.д-р Бони Петрунова - представляваща  Министерство на културата. 

Работната част на конференцията започна с доклада на проф.д.изк Симеон Недков, последван от гл.ас. д-р Силвия Станчева, Боян Аспарухов... Към теми от пряката практическа работа в музеите се насочиха проф. д-р Цветана Кьосева, която посочи изследванията на Джуди Ринд, определила 11-те права на посетителите на музеите, сред които особена роля играе добрата взаимовръзка с музейните специалисти. За музейните публики и доколко ги познаваме бе докладът на Мадлен Янева-Георгиева, която се позова на цитат от  Нина Сиймън: Музеят съществува, за да задоволява общността, а не обратното"...

Интересен ракурс към темата за музейната публика даде и Надежда Джакова от музея за съвременно изкуство. Тя подчерта, че без съмнение съществуват национални различия при разглеждане и възприемане на музейната експозиция. И сподели , че техният музей работи за достъпността си, дори и за слепи хора, като се прави опит картините, скулптуриите да се предоставят, при определени условия,  за допир на посетители  със зрителни проблеми.

Интересна и ползотворна съвместната работа на музейните специалисти винаги внася нови достижения и възможност за споделяне на добрия опит.