^

Исторически музей - Ботевград

Сурва

Сурва, сурва година,
весела година!
Зелен клас на нива,
голям грозд на лозе,
жълт мамул на леса,
червена ябълка в градина,
пълна къща с коприна!
Живо и здраво до година,
до година, до амина!