^

Исторически музей - Ботевград

ЦДГ"Слънце" в музея

30.10.2013г.- залите на музея бяха огласени от звънки, детски гласчета. Това бе предучилищната група от ЦДГ"Слънце" гр. Ботевград. Те бяха посрещнати от екскурзовода на музея г-жа Десислава Иванова, с която побродиха сред славната история на Ботевградския край. Поводът за тяхната поява в музея е наближаващият празник на народните будители 1.11., като в рамките на половин час и те станаха съпричастни с делото на Ботев, Левски, Стамен Панчев..., хората изградили българската душевност и съхранили България.