^

Исторически музей - Ботевград

Цончо Чапанов

В Исторически  музей  Ботевград бяха  отбелязани

50 години от първото стъпване на българин на Антарктида-   ботевградчанинът 

ЦОНЧО  ЧАПАНОВ

             Събитието уважи  лично с присъствието си кметът на община Ботевград г-н Иван Гавалюгов и   проф. д-р Христо Пимпирев.

Директорът на музея г-жа Тодорка Коцева приветства присъстващите в музея, представи  накратко приноса за изучаване на Антарктида на нашия съгражданин Цончо Чапанов и даде думата на проф.д-р Пимпирев, който проследи незабравими моменти и етапи от съграждане на българската база на ледения континент. Професорът си спомни за палатките, които са ги приютили при първата му експедиция, по-късно-вагон без врата...до днес, когато има възможност над 30 учени едновременно да работят  по време на ежегодните  експедиции.