^

Исторически музей - Ботевград

Творческият свят на Мария Маринова

ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ  БОТЕВГРАД

в инициативата  „Салон на изкуствата 2016г.”

ПРЕДСТАВЯ


ТВОРЧЕСКИЯ  СВЯТ  НА

МАРИЯ  МАРИНОВА

 

    

З А П О В Я Д А Й Т Е  В  ЗАЛА  „ОРХАНИЕЦ”,

където е подредена благотворителна изложба от нейни картини!