^

Исторически музей - Ботевград

Творим промяна със словото

На 31.01.2014г. от 18,00 часа в зала "Орханиец"

и с любезното домакинство на Исторически музей Ботевград 

се проведе литературна вечер

ТВОРИМ ПРОМЯНА СЪС СЛОВОТО

с участието на:

Иван Димитров

Роберт Леви

Ясен Атанасов

Оганизатори бяха Здравко Лесичков и Дружество на литературните творци"Стамен Панчев"