^

Исторически музей - Ботевград

Участие на главния уредник на семинар

В семинара"Разработване на проектно предложение за европейски програми" ч.2 , който се проведе от 25-27.06.2013г. в културния център "Двореца" - Балчик взе участие главният уредник на Исторически музей Ботевград Надка Йошовска. Семинарът беше организиран от Министерство на културата, Сдружението на музеите и музеят в гр. Балчик.

В семинара подробно бе разгледана  темата:

Управление и изпълнение на проект, която включва : организиране,мениджмънт, процедури, финансиране, мониторинг, бюджет, план за развитие и др.

В заключение бе решено следващият семинар, свързан с конкретната музейна дейност да се проведе в гр. Кюстендил, в която музеят в Ботевград също предстои да се включи.