^

Исторически музей - Ботевград

Участие в научни конференции на директора на музея г-жа Тодорка Коцева

Традиционно Исторически музей Ботевград бе представитен от своя директор г-жа Тодорка Коцева на организирания от МОН, Историческите факултети на СУ"Св. Климент Охридски", ВТУ"Св.СВ.Кирил и Методий", ШУ" Епископ Константин Преславски" и Департамент за информация и повишаване на квалификацията-Варна, семинар с международно участие на тема" Понятия, времена, ценности в историческото познание". Докладът, подкрепен с презентацията на г-жа Тодорка Коцева бе "Историческият музей в Ботевград, в интернет пространството със съдействието на доброволец". Той е логично продължение на темата за доброволчеството, която бе застъпена и в миналогодишния семинар. Материалът, представен от г-жа Тодорка Коцева получи висока оценка и се очаква публикуването му в началото на 2017г.

  Директорът на музея г-жа Тодорка Коцева взе участие  и в две научни конференции, организирани от Министерство на културата в Хисаря и Етъра през летните месеци на 2016г..