^

Исторически музей - Ботевград

Ученици от Литаково в музея

На 26. 04.2013г. музейните специалисти бяха приятно изненадани от любознателността на третокласниците от ОУ"Васил Левски" с. Литаково. Заедно разгледахме експонатите на музея, подчертаващи богатата на събития и забележителни личности, история на района. Младите краеведи подариха рисунка на училището си за спомен от тази среща, която се надяваме да е само начало на дълго и ползотворно приятелство.