^

Исторически музей - Ботевград

В търсене на красотата

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БОТЕВГРАД

В САЛОН НА ИЗКУСТВАТА 2013г.

ВИ КАНИ

НА

И З  Л О Ж  Б  А


на Иван Колев

"В търсене на красотата"

ОТКРИВАНЕ:

14.06.2013г.                                   от   17:30 часа

Зала "Орханиец"