^

Исторически музей - Ботевград

В Зелин е преведен Ботев на латински и старогръцки

Крум Димитров

(1894-1948г.)

      Роден в София. Баща му умира млад и майка му работи по чужди къщи, за да изхрани семейството. В детството си Крум Димитров е с крехко здраве, но се налага да работи като дърводелец, бакалски чирак, градинар, цветопродавач, вестникар, паважен работник... 

   На 14 годишния, беден сирак се пада щастието да замине и завърши гимназиално образование в Одеса с помощта на дружество"Иван Денкоглу". Двадесетгодишен, отново като стипендиант заминава за Москва, където завършва през 1917г. славянска и класическа филология. През същата година е назначен за гимназиален учител по руски, а по-късно по латински език. 1938г. е инспектор по чужди езици при Министерство на народната просвета.         

       През 1921г. излиза първата му преводна книга на български, съдържаща стихове на Тютчев, Соловьов, Брюсов, Пушкин, Лермонтов...През 1922г. превежда стиховете на  Ботев на руски ( Христо Ботев, Стихотворения,Издателство "Златорог", С., 1922,64с.), а 1923г. бял свят вижда преводът на Ботев на латински ( Christi Botevi Carmina selecta, S.,Zlatolira).

    Крум Димитров е един от основателите на специалността "Класическа филология" в България. И днес не са забравени чудесните му преводи от латински, старогръцки на български и обратно, от руски...
      

   Във вилата му на Зелин, община Ботевград са преведени  Ботевите стихове. Почти 25 години Крум Димитров обмисля грандиозната си идея и мечтае да види отпечатани строфите, враснали се с представата за българска духовност, предаващи звучните Ботеви послания на латински и старогръцки в един сборник.
   Той споделя по този повод:" Нека изповядам пред моите днешни и пред всички бъдни съотечественици, че най-свидните, най-святите, най-възвишените, най-възторжените мигове, с които са ме дарили до сега Бог, природа и живот са тия, що изпитах миналото лето в пазвите на хайдушкия Балкан над Ботевград, гдето два месеца из ден в ден, из нощ в нощ, в едно особено състояние на духа, приповдигнато, унесено, наситено с вълшебство и вдъхновение, редех дума по дума Ботьовите слова на древноелински..."

        За изключителното му преводаческо майсторство говорят красноречиво строфите от Ботевото стихотворение "Хаджи Димитър" на латински:


Vivit is, vivit! Illic in Haemo
lacet et gemitq plenus vigore.
Heros transfixus-circum est nemo,-
Heros in punctis atque cruore...


"Крум Димитров вярваше, и не без основание, че подобни поетически опити ще допринесът да се почувства силата на Ботевата поезия в страни, където за мнозина латинският и старогръцкият не са музейни вещи..."проф. Александър Ничев