^

Исторически музей - Ботевград

Връчване на дипломи

   На 01.06.2013г. от 16:00 часа в зала "Орханиец" на Исторически музей Ботевград ще бъдат връчени дипломите на завършилите през 2012г. специалност: ПЕКТ на Технически колеж по енергетика и електроника към Технически университет-София.