^

Исторически музей - Ботевград

За едно квакане в музея :) и сто и двадесет жадни за знание деца! Безценно!

За втора година Денят на Жабешкото блато се отбелязва по повод първото научно документиране на миграцията на планинската жаба (Rana temporaria) в защитената местност „Мухалница”, край Ботевград. Миграцията на този вид е уникална в световен мащаб. Проучването на доц. д-р Владимир Бешков, проведено преди 51 години, установява, че всяка година в края на зимата, възрастните планински жаби, зимуващи в потоците на северния склон на планината Било, се насочват към равнината и за няколко дни преодоляват разстояние от около 10 км.
В 13.30ч. в Исторически музей Ботевград се състоя официалната част на програмата с приветствено слово от кмета на общината Иван Гавалюгов и презентация за блатото, представена пред ученици от ОУ "Н.Й.Вапцаров", ОУ "Васил Левски" и ППМГ "Акад. проф. д-р Асен Златаров"- Ботевград. Почетен лектор на събитието бе Емилия Вачева, докторант в Националния природонаучен музей при БАН. Освен кметът Гавалюгов, сред гостите бяха още секретарят на общината Стефка Граматикова и Румяна Маринова, представител на Регионалния инспекторат по околна среда .

В своето приветствено слово директорът на Исторически музей Ботевград Рени Лазарова изброи имената на хората, които участват активно в популяризирането на тази единствена миграция на планинска жаба по нашите ширини: Ева Нишева, еколог на община Ботевград, Диана Гешева, експерт по туризъм, покойният Никола Близнаков, дългогодишен изследовател на Rаnа temporaria, представители на музея, доц. д-р Владимир Бешков и Емилия Вачева. Лазарова не пропусна да спомене и основните изследователи на явлението в наши дни- д-р Симеон Луканов и д-р Борислав Наумов от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

В приветственото си слово към учениците кметът Иван Гавалюгов описа днешното събитие като важно, тъй като по един доста нетрадиционен начин провокира вниманието на деца и ученици и насочва интереса им към природата. „За мое голямо учудване, когато разбрах преди няколко години, подобна миграция се наблюдава само и единствено в Ботевград. Това е повод, вие да обърнете внимание към природата, към нейните природни закони, които продължават хилядолетия наред. Надявам се, че повечето вас са запознати с това явление. Градоначалникът пожела на присъстващите по-често да се разхождат сред природата и винаги да се ръководят от идеята за нейното опазване и съхраняване.

В хода на събитието чрез видео и снимков материал, Емилия Вачева запозна присъстващите с дългогодишните научни изследвания по темата за миграцията и биологичните специфики на Rana temporaria. Вачева сподели, че тази година екип от специалисти е посетил защитената местност „Мухалница”, за да отчете числеността на жабите.

Емилия Вачева очерта два основни проблема, които застрашават блатото и жабите. Единият е близостта на блатото до пътя, което е предпоставка за неволно застрашаване живота на жабите, тъй като често, когато пресичат, те биват прегазени. Вторият проблем в момента е преодолян. Преди години обаче условията в блатото не са били благоприятни, тъй като цялото е било обрасло в папур и не е имало достатъчно вода и пространство за жабите. Направено е почистване и такова трябва да се прави и занапред, за да се поддържат необходимите условия за миграцията на планинската жаба.

Коментари (0)

Няма добавени коментари

Добави коментар