^

Исторически музей - Ботевград

"Завръщане" на Симеон Кръстев

На 04.04.2013г. от 17:00 часа в зала "Орханиец" бе представена изложба живопис "Завръщане" на Симеон Кръстев. Художникът гостува за втори пореден път на музея. Талантливото му завръщане бе с портрети на Христо Ботев, Стамен Панчев-най-новата му картина, а също символа на Ботевград-Часовниковата кула, натюрморти...- един пъстър колорит, разкриващ богато на теми и идеи талантливо творческо присъствие.